Upravljanje z nepremičninami

Na področju upravljanja smo v začetku upravljali poslovni fond občine Center in Vič. Na osnovi teh izkušenj, smo pričeli z upravljanjem več stanovanjskih objektov v strogem centru Ljubljana, ki so pod kulturno spomeniško zaščito.

Poleg klasičnega upravljanja skupnih delov in naprav objektov, izvajamo tudi najemniško upravljanje za lastnike, kar pomeni, da za lastnike objektov poiščemo primerne najemnike, v imenu lastnikov in zaračunavamo najemnine in skrbimo za davčno politiko lastnikov, kar se tiče področja oddaje njihovih nepremičnin. Podjetje ima organiziran celotni servisni sistem, ki ga določeni objekti potrebujejo, od čiščenja objektov, do reševanja vse intervencijskih posegov, ki so potrebni na vsakem objektu. Poleg tega poskrbimo za realizacijo vseh planiranih del na objektih, ki so usklajeni z posameznimi lastniki.

Večji referenčni objekti na področju upravljanja  v Ljubljani so: Objekt Evropa Gosposvetska cesta 2, Slovenska cesta 47, Mestni trg 10 , Pod Trančo 2 , Karlovška 15 , Trg MDB 14, Trg MDB 3, Aškerčeva 18 , Mestni trg 23- Cankarjevo nabrežje 11, Cesta 27. aprila, Skapinova 11, 13, Gregorčičeva 23, Vošnjakova 7,  poslovni objekt Rotonda, Hotel Fiesa, avtokamp Fiesa.....

Stopite v stik znami

Stopite v stik znami

Obiščite nas na Gosposvetski cesti 10 v Ljubljani ali pokličite prek telefonske številke (01) 230 11 41.

Več informacij
Nazaj na vrh